Haiku CH Liên bang Đức- Dịch thơ Nguyễn Văn Hoa

Nền Haikư ở CHLB Đức khá phát triển.Thường theo cấu trúc cổ điển 5/7/5 âm tiết như Haikư cổ điển,rất nghiêm chỉnh .Tiếng Đức đa âm ,đọc lên nghe nhịp nhàng,uyển chuyển... Read more »