Thơ đôi của Lê Đình Công- Hà Nội

THƠ ĐÔI là một thể thơ hay, chứng tỏ sự đồng điệu giữa hai tâm hồn Việt- Nhật   1- Mái tóc như dòng sông vương lòng chảy mãi Tóc em xanh một... Read more »