Thơ Haiku trong Tạp chí Genyn Nhật Bản- Đinh Nhật Hạnh dịch thơ

HIKIKIMORI-Nhật Bản & Tim GARDENER-Anh (Trích tạp chí Genyn No 87-2020-Trang 10/11)                    COVID-19 1-Unaware of guilt,a bat takes flight Không biết mình có tội con dơi vẫn vút bay   2-Viral the... Read more »