Chùm Haiku của Si Tâm- Nguyễn Xuân Hưng

1.Một khúc haiku vàng ròng nghìn đời lưu giữ   2.Mẹ còng lưng chống bão   3.Cao ốc vô cảm người nhốt người   4.Cái vỏ ốc trống không ốc mượn hồn để sống   5.Xác ve trống... Read more »