Tiếng rì rầm vĩ đại- Nguyễn Thánh Ngã

Cành trơ nhựa chuyển rì rầm          (Lê Đình Công) Trong những ngày cuối năm DL 2020, thời khắc sắp chuyển sang năm 2021, tôi đọc bài haiku này của Haijin Lê... Read more »