Chùm Haikư của Mai Trinh- Phan Phượng Uyên

1/ Tóc mây buông xoã lời thề trên tay   2/ Dưới tàn cây nhìn tà áo em bay dáng ai buồn một thuở   3/ Chiều trôi bến vắng trăng vàng... Read more »

Thơ Haikuviet tự dịch sang tiếng Anh, Pháp- Nghiêm Xuân Đức

1. Vầng trăng long lanh giếng cổ Hoàng thành ngàn năm . The moon lights brightly in an antique well the thousand-year–old royal citadel . La lune S’illumine clairement dans un puits... Read more »