105 khúc Tanka chọn từ cuộc thi Thơ Tanka Hải Phòng 2019- 2020

Cuộc thi sáng tác Thơ TANKA lần thứ I (2019-2020) tại Hải Phòng đã có 208 tác giả từ 44  tỉnh thành cả nước, và kiều bào ta ở 8 quốc gia... Read more »