alt

Giới thiệu gương mặt hội viên Phượng Uyên

Phan Thụy Phượng Uyên   Bút danh: Mai Trinh   Năm sinh: 1983   Nghề nghiệp: Kinh doanh   Sống và viết tại: Thành phố Bạc Liêu   Địa chỉ email: uyenphan-tho@gmail.com... Read more »

Chùm Haiku chào năm mới 2021- Nguyễn Thánh Ngã

1. Chào 2021 bịt khẩu trang mà gọi nắng mùa xuân ơi!   2. Ngày 1 tháng 1 ngồi trước biển ngóng đứa con xa   3. Chiếc vỏ ốc ôm tiếng... Read more »