Nhớ Hà Nội mùa đông- Chùm Haiku của Vũ Tam Huề

1.Sài Gòn sớm mai một thoáng lạnh se Hà Nội ơi ! nhớ quá….   2.Hà Nội chớm đông cúc họa mi trắng nụ cười trong nắng pha lê   3.Tam Đảo... Read more »