10 đoản khúc Haiku trong cuốn sách Haiku- The Sacred của Margaret D. McGee

alt

alt

1. CH. HEROLD

New pond

the first tadpole

wriggles over clean stones

Ao mới

con nòng nọc đầu tiên

trườn qua phiến đá sạch

2. BR. OFFUTT

He has no home, yet

cleans his boots until they shine

mirroring my soul

Anh ta chưa có nhà

lau đôi ủng sáng loáng

soi được cả hồn tôi

3. CH. HEROLD

Dragonfly

a stream of thought pauses

on the stone Buddha

Con chuồn chuồn

dòng suy nghĩ tạm ngưng

trên tượng đá đức Phật

4. J. W. HACKETT

Never more alone

the eagle, than now surrounded

by screaming crows

Đại bàng

không bao giờ cô độc nữa

quạ gào thét vây quanh

5. D. H. THURSTON

Snowflakes

frozen to tree – bark

morning silence

Những bông tuyết

đóng băng lớp vỏ cây

ban mai tĩnh lặng

6. A. FRAMPTON

Sunrise

the male pheasant

owns the route

Vầng dương mọc

chim trĩ trống

làm chủ con đường

7. J. W. HACKETT

This leaf too, with all

its colors eaten into lace

floats on the stream

Chiếc lá này rơi

hòa chung muôn sắc lá

nổi trôi theo dòng

8. P. DONEGON

Spring wind

I too

am dust

Trước ngọn gió xuân

tôi cũng chỉ là

hạt bụi

9. J. SOULES

once again

the scent of lilac

mother ‘ call to supper

Một lần nữa

Tử đinh hương thoảng thơm

tiếng mẹ gọi ăn tối

10. D. H. THURSTON

There is no ending

only

the change of season

Các mùa trong năm

đâu có kết thúc

chỉ là luân phiên


Phương Trung- Vũ Tam Huề (giới thiệu)

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *